Er bestaat een speciaal formulier voor wijzigingen met betrekking tot gegevens van een onderneming, die niet in het Staatsblad moeten worden gepubliceerd.

Hier is een formulier voor ondernemingen. Download formulier

Concreet gezien zal dit formulier dienen indien de onderneming aan de kruispuntbank van ondernemingen wilt laten weten dat haar bankrekeningnummer is gewijzigd. Immers wijziging van de andere gegevens zoals bestuur, zetelverplaatsing, wijziging kapitaal moeten allemaal worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Belgie