Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten: 4. Vaststelling van de rechten:

Afdeling XI : Burgerlijke en handelsvennootschappen

Artikel 115 : inbreng van roerende goederen

Artikel 115bis : inbreng van onroerende goederen

Artikel 116 : vermeerdering van het statutair kapitaal

Artikel 117 : inbreng van een algemeenheid

Artikel 118 : oprichten van een nieuwe vennootschap

Artikel 119
:

Artikel 120 : gemende inbreng

Artikel 121 : vrijstelling

Artikel 122 :


Artikel 129 :

Artikel 130 :