Onttrekking van onroerend goed aan een vennootschap

Aspecten van registratierecht

Artikelen 129 - 130 W. Reg - Ratio legis - Toepassingsgebied - Principe: verkooprecht - Personenvennootschappen - Vennootschap op aandelen en cooperatieve vennootschap

Verkrijging door alle vennoten samen

Verkrijging door de vennoot die het onroerend goed heeft ingebracht

Verkrijging door de vennoot van een door de vennootschap tegen betaling van het verkooprecht verworven onroerende goederen

Heffing - Toepasselijk tarief
Verkooprecht - Verdelingsrecht - Algemeen vast recht