Onttrekking van onroerend goed aan een vennootschap

Aspecten van registratierecht

Artikelen 129 - 130 W. Reg - Ratio legis - Toepassingsgebied - Principe: verkooprecht - Personenvennootschappen - Vennootschap op aandelen en cooperatieve vennootschap

In tegenstelling tot artikel 129 W.Reg. voorziet artikel 130 W.Reg. in geen enkele uitzondering.

Men zal dus het verkooprecht betalen.

Indien de vennoten de goederen verkijgen in verhouding tot hun aandelenbezit betalen zijn het verkooprecht.

Daarna moeten ze dan ook nog eens het verdelingsrecht betalen zodra ze overgaan tot uitonverdeeldheidtreding.