Registratierechten

Belastbare handelingen inzake vennootschappen

Artikel 115
- inbreng in het maatschappelijk patrimonium
- toekenning van maatschappelijke rechten
- affectio societatis
- inbreng in Belgische vennootschappen
- 115bis : inbreng van onroerende goederen door rechtspersonen

Artikel 115bis
- inbreng door een natuurlijke persoon
- inbreng van een woning
- inbreng in een Belgische of buitenlandse vennootschap

Verhoging statutair kapitaal

Overbrenging van zetel naar Belgie

Gemengde inbreng