Registratierechten

Verkrijging door vennoten

van onroerende goederen die voortkomen van vennootschappen
Personenvennootschappen - Vennootschappen op aandelen

Artikel 129 eerste alinea W. Reg. : regel : recht op overdrachten

3 Uitzonderingen:

1. De verkrijging door al de vennoten samen (afgifte door vereffenaar)

2. Artikel 129

3. Artikel 129