De afgevaardigde bestuurder

Sommige vennootschappen worden bestuurd door een raad van bestuur. De gedachte is dat deze vennootschappen moeten bestuurd worden door verschillende personen samen die met elkaar van gedachten wisselen. Zij beraadslagen in de raad van bestuur.

Wanneer de vennootschap nadat zij erover beraadslaagd en beslist heeft bij meerderheid van stemmen, een handeling moet stellen in het rechtsverkeer, dan kan de vennootschap in plaats van de voltallige raad van bestuur te laten optreden om de handtekening te plaatsen, eenvoudigweg één enkele bestuurder afvaardigen om in alleen de vennootschap geldig te verbinden. Deze afgevaardigde bestuurder kan weliswaar alleen de vennootschap verbinden, maar moet steeds zorgen dat hij ingedekt is door een besluit van de raad van bestuur.

De naamloze vennootschap kan intern niet anders dan bestuurd worden door een raad van bestuur. In de statuten van de naamoze vennootschap kan men echter wel bepalen dat de vennootschap door bepaalde personen extern zal vertegenwoordigd worden in het rechtsverkeer. Zo kan men bijvoorbeeld in de statuten zetten dat de vennootschap extern geldig kan vertegenwoordigd worden door een afgevaardigd bestuurder of door bijvoorbeeld twee bestuurders samen.

 

2747.com / law / company /

contact