De vertegenwoordiging van een vennootschap

De statuten kunnen aan een of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen.

Dit veronderstelt wel dat er een besluit bestaat van de raad van bestuur. De bestuurder(s) die de vennootschap vertegenwoordigen krachtens een bevoegdheid hen verleend door de raad van bestuur, moeten weten dat ze intern ingedekt zijn door een besluit van de raad van bestuur.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com

Art. 522.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De statuten kunnen echter aan een of meer bestuurders bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen.

Zodanige bepaling kan aan derden worden tegengeworpen.

De statuten kunnen aan deze bevoegdheid beperkingen aanbrengen, maar deze beperkingen kunnen, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com