De afgevaardigd bestuurder

Dit is geen titel die zijn ontstaan vind in de wet. Het is een benaming die in de statuten kan gebruik worden.

 

(NV) De afgevaardigd bestuurder in de naamloze vennootschap

Het bestuur van een vennootschap wordt steeds waargenomen door de raad van bestuur. De wet laat echter toe om in de statuten een orgaan te voorzien dat de raad van bestuur extern kan vertegenwoordigen. In dit orgaan moet steeds minstens 1 bestuurder betrokken zijn. Men zou een regeling kunnen bedenken waarbij sommige bestuurders kunnen benoemd worden tot "afgevaardigd bestuurder" en alleen deze bestuurders de bevoegdheid krijgen om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

De benoeming tot "afgevaardigd bestuurder" van een bestuurder is niet beperkt door de wet tot maximaal 6 jaar. Wel is vereist dat men bestuurder is om afgevaardigd bestuurder te kunnen zijn. Ook de benoeming tot "afgevaardigd bestuurder" moet in het Staatsblad worden gepubliceerd, maar kan dus geldig blijven ook na het verstrijken van 6 jaren, zolang men meer herbenoemd is tot bestuurder.

In sommige statuten van naamloze vennootschappen zal de benaming "afgevaardigd bestuurder" of "gedelegeerd-bestuurder" eveneens gebruikt worden om het orgaan van dagelijks bestuur in de vennootschap aan te duiden.

 

2747.com / law / company / representative director

contact

Het bestuur van vennootschappen Vennootschapsrecht