Uittreding uit een vennootschap

VZW

In de vzw kan de uittreding van een lid nooit geweigerd worden.

 

Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA)

Dit is de vennootschap bij uitstek waar uitsluiting van aandeelhouders mogelijk is. Bij een cooperatieve vennootschap wordt het algemeen belang geacht te primeren op het individueel belang (eigendomsrecht). Vandaar dat uitsluiting mogelijk is.

Tegenover de uitsluiting van aandeelhouders staat dat zij ook zelf kunnen uittreden. Toch zijn er grenzen aan het recht om uit te treden.

 

NV

Bij de nv is de vrije overdracht van aandelen essentieel. Dit betekent echter nog niet dat men steeds een koper zal vinden voor zijn aandelen. Indien men als aandeelhouder uit een NV wilt stappen, zal zelf een koper moeten zoeken. Het alternatief is de vennootschap ontbinden als men voldoende meerderheid heeft om daartoe te besluiten.

Eventueel kunner er (aandeelhouders)overeenkomsten bestaan. Zo kan een aandeelhouder de optie hebben om zijn aandelen te verkopen.

Bij beursgenoteerde vennootschappen is de uittreding een kwestie van de verkoop van zijn aandelen.

 

BVBA

Bij de bvba is het besloten karakter van de vennootschap essentieel. Men zal dus het voorkooprecht moeten aanbieden aan de andere aandeelhouders wanneer men een koper heeft voor zijn aandelen.

Uittreding of uitsluiting zijn ook hier niet zomaar te eisen, behoudens wettige redenen. Van de vennootschap kan men dus zijn geld niet terugeisen.

 

2747.com / law / company / resignation

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht