Wetboek Van Vennootschappen

Boek VIII : De naamloze vennootschap - Titel IV Organen

Hoofdstuk I. - Bestuur en dagelijks bestuur

Afdeling IV. Aansprakelijkheid

Art. 527 De bestuurders, leden van het directiecomité en dagelijks bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Art. 528 : hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders

Art. 529: onrechtmatig financieel voordeel

Art. 530: aansprakelijkheid bij failissement voor kennelijk grove fout

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht