Belgische Wetboek van vennootschappen

Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen: Titel I. - Inleidende bepalingen en definities:

Hoofdstuk I. - Inleidende bepaling

Art. 670 W. venn. :

Dit boek is van toepassing op alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die door dit wetboek worden geregeld, behalve de landbouwvennootschappen en de economische samenwerkingsverbanden.