Belgische Wetboek van vennootschappen
Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen:
Titel I. - Inleidende bepalingen en definities: Hoofdstuk II. - Definities:

Afdeling III. - Gelijkgestelde verrichtingen

Artikel 676

Artikel 677 anno 2007:

Worden met fusie of splitsing gelijkgesteld, de verrichtingen omschreven in de artikelen 671 tot 675, zonder dat alle overdragende vennootschappen ophouden te bestaan.

Rechtsleer