business law
Belgische Wetboek van vennootschappen
Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen:
Titel I. - Inleidende bepalingen en definities: Hoofdstuk II. - Definities:

Afdeling III. - Gelijkgestelde verrichtingen

Art. 676

Art. 677. Worden met fusie of splitsing gelijkgesteld, de verrichtingen omschreven in de artikelen 671 tot 675, zonder dat alle overdragende vennootschappen ophouden te bestaan.

Rechtsleer

2007 : Partiele splitsing