law - company - review - 1997

TRV 1997 , p. 174-177

De coöperatieve vennootschappen hebben tot 1 november 1993 tijd om hun statuten aan te passen aan de wet van 20 juli 1991.

Wat nu als de coöperatieve vennootschap dit niet heeft gedaan?

Wat met een ontoereikend minimumkapitaal?

In de rechtsleer werden gronden aangehaald om de onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van een niet-conforme coöperatieve vennootschap op te baseren. Maar de rechtspraak volgt hier niet.

TRV 1997 , p. 174-177. Hier vinden we een vonnis met een noot hierover. In het T. Not van 1997 werd hetzelfde vonnis becommentarieerd.

Men kan stellen:

Een ontoereikend miniumumkapitaal is een fout in het bestuur als deze toestand blijft aanhouden. Menb kan dit met de alarmbelprocedure vergelijken. Ook de kwestie van het ontoereikend minimumkapitaal kan dus gezien worden als een kwestie van aansprakelijkheid van het bestuur van de vennootschap.