Rechtspersonen en vennootschappen

T.R.V. onderwerpen: Volstortingsplicht in ebvba

p 32?: De smalle grenslijn tussen een deficitaire vereffening en een failliete vennootschap in vereffening
Andere jaren: 2007