De verhoogde volstortingsplicht in de ebvba

De wet van 14 juni 2004 heeft artikel 213 en 223 van het Wetboek van Vennootschappen gewijzigd.
Voor een aantal vennootschappen werd daarbij de volstortingsplicht verhoogd naar 12.400 euro.

Omdat te vermijden dat het bijkomende bedrag zou moeten gestort worden vanuit het prive-vermogen, kan men een van volgende oplossingen gebruiken:

Kapitaalverhoging door incorporatie van vennootschapsmiddelen
Dit was een oplossing voor de reeds bestaande ebvba die geconfronteerd werd het de wetswijziging.

Een tweede vennoot erbij nemen
Maar die moet men vinden, wat ook een bijkomende inspanning kan vragen en vaak niet overeenstemt met de werkelijke bedoeling.