Het voorkooprecht in het vennootschapsrecht

In de BVBA

Aandelen van een Bvba zijn niet zomaar vrij overdraagbaar (verkoopbaar). De bvab heeft als kenmerkt dat het een besloten vennootschap is. Met het voorkooprecht kan men verhinderen dat aandelen zomaar aan andere personen dan de bestaande vennoten worden overgedragen. Voor de bvba is het voorkooprecht uitgewerkt in de wet (2006). Eventueel kunnen de statuten een betere regeling voorzien (2002). Het voorkooprecht is nodig om het besloten karakter van de bvba te bewaren.

 

In de NV

De aandelen van een NV zijn essentieel vrij verhandelbaar. Het is geen personenvennootschap (die wordt aangegaan omwille van de kwaliteiten van de medevennoot), maar een kapitaalsvennootschap. Er is dus wettelijk geen voorkooprecht voorzien. Wel laat de wet toe om in een aandeelhoudersovereenkomst bepaalde afspraken te maken aangaande de eventuele verkoop van aandelen door de bestaande aandeelhouders.

Iets heel anders in het vennootschapsrecht is het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging. Dit bestaat wel in de NV en dient om de bestaande aandeelhouders toe te laten hun relatieve aandelenbezit te behouden in de vennootschap, in plaats van het te zien verwateren bij kapitaalsverhoging.

 

2747.com / law / company / right of preference

contact

Publiek recht Burgerlijk recht