Het voorkeurrecht in een vennootschap

Bij kapitaalsverhoging heeft het voorkeurrecht de bestaande aandeelhouders de kans om hun relatieve positie in de vennootschap te behouden.

 

In de NV

De oude aandeelhouders hebben een voorkeurrecht bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht is iets anders dan het voorkooprecht. Het voorkeurrecht laat de aandeelhouders toe hun belang in de vennootschap niet te zien verwateren bij kapitaalverhoging. Bij voorkooprecht gaat het erom te vermijden dat vreemde personen de vennootschap binnendringen, bijvoorbeeld omdat een bestaande vennoot uit de vennootschap wil stappen.

Ter gelegenheid van kapitaalverhoging zullen de bestaande aandeelhouders in een nv hun voorkeurrecht kunnen laten geleden.

 

In de BVBA

Er is een voorkeurecht bij kapitaalverhoging voorzien in de wet (2006). Het voorkooprecht (dat niet hetzelfde is als het voorkeurrecht) is voor de bvba eveneens in de wet geregeld.

 

2747.com / law / company / right of preference

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht