incometax

aftrek voor risicokapitaal


Het risico kapitaal is het eigen vermogen van de onderneming (art. 205 ter WIB)