incometax

aftrek voor risicokapitaal

Wetboek van inkomstenbelasting anno 2006:
Titel 3: Vennootschapsbelasting
Hoofdstuk II - Grondslag van de belasting
Afdeling IV : Vaststelling van het netto-inkomen
Artikel 205ter


    § 1. Om de aftrek voor risicokapitaal voor een belastbaar tijdperk te bepalen, stemt het in aanmerking te nemen risicokapitaal, onder voorbehoud van de bepalingen van de § 2 tot 7, overeen met
het bedrag van het eigen vermogen van de vennootschap, aan het eind van het voorgaande belastbare tijdperk, en dat overeenkomstig de wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening van vennootschappen werd bepaald
en
voor het bedrag waarvoor die bestanddelen op de balans voorkomen.

    Het overeenkomstig het eerste lid bepaald risicokapitaal wordt verminderd met :

- onroerende goederen die dienen tot gebruik van het bestuur (art. 205ter § 4)