Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang (art. 232-254)

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Hoofdstuk II. - Aandelen: Algemene bepalingen - Aandelen zonder stemrecht

Hoofdstuk III. - Certificaten

Hoofdstuk IV. - Obligaties

Hoofdstuk V. - Overdracht en overgang van effecten: Overdracht en overgang van aandelen : algemeen - Overdracht van aandelen onder levenden - Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden - Overdracht van obligaties

Volledige wettekst februari 2007