Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Art. 232 :

Art. 233 : aandeelhoudersregister

Art. 234 : splitsing aandeelhoudersregister

Art. 235 : bewijs van eigendom aandelen

Art. 236 :

Art. 237 : overlijden van de enige vennoot