Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap: Titel II. - Oprichting - Titel V. - Kapitaal

Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang

Algemene bepalingen: Art. 460-461

De vorm van effecten: Effecten op naam - Effecten aan toonder - Gedematerialiseerde effecten

Categorieën van effecten: Aandelen - Winstbewijzen - Obligaties - Warrants - Certificaten

Overdracht en overgang van effecten: Algemeen - Wettelijke beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten - Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten - Gedwongen verkoop van effecten - Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

 

2747.com / law / Vennootschapsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht