Wetboek van Vennootschappen : Boek VIII. - De naamloze vennootschap

Titel II. - OprichtingTitel III. - Effecten en hun overdracht en overgang - Titel V. - Kapitaal

Afdeling I. - Aandelen

Onderafdeling I. - Algemeen

Art. 476. Het kapitaal van de naamloze vennootschappen is verdeeld in vrij overdraagbare aandelen, al dan niet met stemrecht, en met of zonder vermelding van waarde.

Art. 477. De aandelen zijn op naam totdat zij zijn volgestort.

......
 
Onderafdeling II. - Aandelen zonder stemrecht