Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang : Hoofdstuk II. - Aandelen.

Afdeling I. - Algemene bepalingen.

Art. 238. Het kapitaal wordt verdeeld in gelijke aandelen, al dan niet met stemrecht, met of zonder vermelding van waarde. De aandelen zijn ondeelbaar.