Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang

Hoofdstuk II. - Aandelen

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 238 :

Art. 239 :

Afdeling II. - Aandelen zonder stemrecht

Art. 240 :

Art. 241 :