De aandelen van een vennootschap

Rechten en plichten verbonden aan aandelen / aandelen zonder stemrecht

Overdracht van aandelen: bvba, nv (voorkooprecht)

 

Aandelen in een Naamloze Vennootschap

Op naam, aan toonder, gedematerialiseerde aandelen

Volstortingsplicht

Aandelen in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volstortingsplicht

 

2747.com / law / company / share

contact

Vennootschapsrecht

Het bestuur van vennootschappen

Overeenkomstenrecht

De cooperatieve vennootschap

Burgerlijk recht

Notarieel vennootschapsrecht

Beginselen van vennootschapsbelasting

 

.

1.De aandelen van een NV zijn in principe vrij van beperkingen

2.Het is mogelijk een aandeelhouderovereenkomst op te maken

3.De BVBA is een Besloten vennootschap. Het is een personenvennootschap. Hier voorziet de wet beperkingen op de overdraagbaarheid van de aandelen.

4.Men kan in de statuten een nominale waarde aan een aandeel toekennen

5.

Zie ook: aandeelhoudersregister - aandeelhouder - kapitaal - inbreng

This page in English.