Het besloten karakter van een BVBA

Een BVBA is een personenvennootschap.

Volgens de wet kan de overdracht niet anders dan mits instemming van 3/4de meerderheid van overige aandelen.

Evenwel is deze instemming volgens de wet niet vereist voor overdrachten aan:

- een echtgenoot

- kinderen

- andere aandeelhouders

- in de statuten aangeduide personen

De statuten kunnen echter de overdracht van aandelen nog moeilijker maken.

Bijvoorbeeld door de overdracht aan kinderen uit te sluiten.

Volgende bladzijde >>

Een BVBA is een besloten vennootschap.

BVBA = Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

rechtinbelgie@2747.com