Aandelen met een nominale waarde

Het is mogelijk in een vennootschap aandelen een nominale waarde te geven.

De eigenlijke waarde van de aandelen zal dan normaal hoger of lager zijn.

Het is mogelijk het kapitaal uit te drukken zonder aanduiding van de nominale waarde

Om de waarde van een aandeel dan uit te drukken, zal men dan spreken over de fractiewaarde.

In het kader van een kapitaalverhoging kan men de nominale waarde van de aandelen afschaffen

In het kader van een kapitaalverhoging kan men de nominale waarde van de aandelen afschaffen

Agenda:

Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Beslissing:

Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Belgie