De eenpersoons BVBA

Het is mogelijk een BVBA op te richten of verder te zetten waarbij slechts 1 natuurlijke persoon aandeelhouder is.

Iedere natuurlijke persoon kan slechts één dergelijke vennootschap bezitten.

Heeft men er meerdere dan verliest men de beperkte aansprakelijkheid.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com