De aandeelhoudersovereenkomst in nv

De aandeelhoudersovereenkomst kan worden opgenomen in de statuten van de vennootschap. Dit maakt de overeenkomst tegenstelbaar aan derden die aandeelhouder worden.

Het kan ook de wens zijn een aandeelhoudersovereenkomst liever discreet te houden buiten de statuten om.

Overdrachtsbeperkingen inzake effecten
Onvervreemdbaarheidsclausule - Goedkeuringsclausule - Voorkoopclausule
Afdeling III. - Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten. (Art. 510-512)

Stemafspraken
Art. 551 W. Venn. en art. 580 W. Venn. (Obligatiehouders)


Naamloze Vennootschap 2007: topics - dialogen - clausules