Aandeelhoudersovereenkomsten

In de naamloze vennootschap

Anno 2005 werd artikel 510 W. Venn. aangepast, maar deze wijzigingen treden pas in werking in 2014.

 

In de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Anno 2006 bevat het Belgische Wetboek van Vennootschappen een regeling aangaande de overdracht en overgang van aandelen. Het anno 2006 toegelaten een strengere overdrachtsregeling uit te werken in de statuten.

 

2747.com / law / company / shareholderagreement

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht