Aandeelhoudersregister

1. Aandelen op naam worden ingeschreven in een register. In dat register zullen ook de overdrachten van de aandelen worden genoteerd

2. In een naamloze vennootschap is kan men aandelen aan toonder uitgeven.

3. In een BVBA is men verplicht een aandeelhoudersregister bij te houden.

4. Men dient ook een overeenkomst aangaande de overdracht van de aandelen op te stellen. Dit kan een verkoop zijn.

Zie ook: VENNOOTSCHAP - aandeelhouder - aandeel

rechtinbelgie@2747.com