Aandeelhoudersregister

Aandelen op naam worden ingeschreven in een regsiter. In dat register zullen ook de overdrachten van de aandelen worden genoteerd

Er bestaan speciale schriften die kunnen gebruikt worden als aandeelhoudersregsiter.

In dergelijke schriften wordt op iedere bladzijde bovenaan vermeld over welke aandeelhouders de bladzijde gaat. Men begint met een aandeel aandelen. Draagt men die over dan wordt dat vermeld op die bladzijde en er wordt vermeld aan welke aandeelhouder men heeft overgedragen. De overdracht wordt getekend door overdrager en verkrijger van de aandelen. Op de bladzijde van de verkrijger wordt vermeld van wie de aandelen komen en ook hier wordt de overdracht door beide partijen ondertekend.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com