Overeenkomsten aangaande de overdracht van aandelen in een aandeelhoudersregister

Dit kan een koop-verkoop overeenkomst zijn. Het contract dient te worden opgemaakt zoals gebruikelijk is voor dergelijke overeenkomsten.

Schenking van aandelen op naam is niet mogelijk door de loutere vermelding van de overdracht in het aandeelhoudersregister. Men moet bij schenking ook oog hebben voor het vermijden van een titel te verschaffen indien men het registratierecht op schenking niet wenst te ondergaan.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com