Wetboek van Vennootschappen
Boek VIII. - De naamloze vennootschap: Titel II. - Oprichting - Titel V. - Kapitaal
Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang
Categorieën van effecten:
...

Afdeling II. - Winstbewijzen


Art. 483. Winstbewijzen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal niet. De statuten bepalen de eraan verbonden rechten.

Commentaar

Art. 484