Wetboek van Vennootschappen
Boek VIII. - De naamloze vennootschap: Titel II. - Oprichting - Titel V. - Kapitaal
Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang
Categorieën van effecten:
...

Afdeling II. - Winstbewijzen


Art. 483. Winstbewijzen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal niet. De statuten bepalen de eraan verbonden rechten.

Art. 484. Met betrekking tot de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moeten de winstbewijzen waarop in geld is ingeschreven, bij de inschrijving worden volgestort. Artikel 449 is van toepassing op deze inschrijving.