Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap

Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang

Hoofdstuk IV. - Overdracht en overgang van effecten

Afdeling I. - Algemeen. Art. 504-505

Afdeling II. - Wettelijke beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten. Art. 506-509

Afdeling III. - Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten. Art. 510-512

Afdeling IV. - Gedwongen verkoop van effecten. Art. 513

Afdeling V. - Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen. Art. 514-516

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht