Overdracht en overgang van aandelen van een NV

Het Belgische Wetboek van vennootschappen bevat anno 2005 een uitvoerige regeling inzake overdracht en overgang van effecten. Bij wet van 14 december 2005 (BS 23 december 2005) werd deze regeling gewijzigd, maar de inwerkingtreding is pas 1 januari 2014 voorzien. Dit heeft te maken met de afschaffing van de aandelen aan toonder.

Hoofdstuk IV. Overdracht en overgang van effecten

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht