De overdracht van aandelen in een vennootschap

In de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

Anno 2006 wordt de instemming vereist van de meeste andere aandeelhouders van de BVBA. Slechts als de rechter de weigering tot instemming willekeurig acht, zal er toch tot overdracht van de aandelen kunnen worden overgegaan, hetzij dat er wel in een voorkooprecht voorzien is. Maar diegene die uit de vennootschap wil stappen door zijn aandelen te verkopen, zal dat wel kunnen.

 

In de Naamloze Vennootschap (NV)

Hier is de overdracht van aandelen principieel volledig vrij en hoeft geen enkele instemming te worden gevraagd aan wie dan ook. Toch bevat het Wetboek van Vennootschappen zoals hernummerd in 1999 een uitvoerige regeling inzake overdracht en overgang van effecten. Anno 2005 werd deze regeling gewijzigd, doch deze wijzigingen zullen pas in 2014 in voege treden.

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht