De vennootschap en de handtekening

1. Bij elke handtekening moet steeds vermeld worden in welke hoedanigheid ze gezet werd