De Stille vennoot

In de gewone Commanditaire Vennootschap

Art. 201 W. Venn.

 

In de Commanditaire Vennootschap op aandelen (Comm. V.A.)

Art. 654 W. Venn.

 

2747.com / law / company / silent partner

contact

Vennootschapsrecht

Notarieel recht

Burgerlijk recht

 

De stille vennoot

Beperkte aansprakelijkheid van de stille vennoot

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de beherende vennoot

2747.com / law / company / silent partner

contact

Vennootschapsrecht Bestuur van vennootschappen

De wettelijke regeling over de commanditaire vennootschap is te vinden in artikelen 654 tot en met 660 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

 

De stille vennoten en de beherende of werkende vennoten in een commanditaire vennootschap.