Vennootschapsrecht
De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Oorspronkelijk was er een pluraliteitsvereiste.

Het vermogen van een natuurlijke persoon wordt ondoorzichtig wanneer hij een eenpersoonsvennootschap opricht.

De mogelijkheid om toch een eenpersoonvennotschap te bezitten is ingevoerd in 1987.

Art. 211 W. Venn.

De wetgever heeft deze mogelijkheid ingevoerd met de kleine zelfstandige voor ogen die een beperking van aansprakelijkheid voor zijn beroepsactivieteit wenst.

De wetgever heeft dan een sanctie voorzien als een natuurlijk persoon meerder eenpersoons-bvba 's zou opzichten.