De Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid

De wetgever wenst niet dat een rechtspersoon de enige aandeelhouder van een vennootschap kan zijn.

De enige mogelijkheid die de wetgever voorziet is dat een natuurlijke persoon een bvba alleen bezit.Art. 213. W Venn.