De vereiste van meerhoofdigheid gedurende het bestaan van de vennootschap

Gevolgen van de eenhoofdigheid: van rechtswege ontbinding

Dit is de stelling van de rechtsleer, maar door de wetswijziging van 5 december 1984 geldt een uitzonderingsregime voor NV (+CVA) en BVBA.

Voor de overige vennootschappen blijft de ontbinding van rechtwege door het dalen van het aantal vennoten onder het vereiste wettelijk minimumaantal.