verdeling
Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen

Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen

Hoofdstuk III. - Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen

Afdeling I. - Procedure bij splitsing door overneming
Art. 728-741

Afdeling II. - Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen
Art. 742-757

Afdeling III. - Procedure bij gemengde splitsing
Art. 758