Belgische Wetboek van vennootschappen : Boek XI. - Herstructurering van vennootschappen
Titel II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen
Hoofdstuk III. - Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen

Afdeling II. - Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen

Art. 742 :

Art. 743 :

Art. 744 :

Art. 745 :

Art. 746 :

Art. 747 :

Art. 748 :

Art. 749 :

Art. 750 :

Art. 751 :

Art. 752 :

Art. 753 :

Art. 754 :

Art. 755 :

Art. 756 :

Art. 757 :

Artikel 758 W. Venn.