Gemengde splitsing

Een gemengde splitsing mag niet verward worden met een partiele splitsing.

Wetgeving inzake de gemengde splitsing:
Definities: artikel 675 W.Venn.
Procedure bij gemengde splitsing : artikel 758 W. Venn.