Inbreng van een bedrijfstak

Bij de inbreng van een bedrijfstak blijft de inbrengende vennootschap verder bestaan.

In ruil voor de inbreng ontvangt de inbrengende vennootschap aandelen van de vennootschap die de inbreng krijgt.

Daarin verschilt de inbreng van een bedrijfstak van een partiele splitsing waarbij het de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap zijn die aandelen verkijgen.


Rechtsleer inzake inbreng van bedrijfstak en algemeenheid.